X 15.1

Prirodzený. Neskrotný a nezameniteľný.
Patria ti svetlá reflektorov.
Tvoj ďalší manéver je nepredvídateľný
a súperov zničí s neočakávanou dokonalosťou.
ZMEŇ PRAVIDLÁ.

VYVOLAJ CHAOS
S X 15.1